11.5.2014

HYVÄT OPETTAJANKOULUTTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSPÄIVIEN OSALLISTUJAT!
TUL TURKKU; KYL MÄÄKI TURUS KESÄLLÄ 2014!
HYVÄT OPETTAJANKOULUTTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSPÄIVIEN OSALLISTUJAT!
TERVETULOA KESÄISEEN TURKUUN – VUODEN 2011 EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIIN!
MILLAISTA SUOMEA TAVOITTELEMME 2030? TULEVAISUUS 2030-HANKE MÄÄRITTELEE TULEVAISUUDEN NÄIN:
VUONNA 2030 SUOMESSA ON MAAILMAN PARAS KOULUTUSJÄRJESTELMÄ. KOULUTUS TOIMII KIINTEÄSSÄ YHTEYDESSÄ TYÖELÄMÄÄN. KOULUISSA OPITAAN KAIKILLA TASOILLA VUOROVAIKUTUS-JA MEDIALUKUTAITOJA, ITSENSÄ JOHTAMISTA, ITSEILMAISUA SEKÄ KÄYTÄNNÖN ELÄMÄNHALLINNAN JA TYÖELÄMÄN TAITOJA. MYÖS LUONNONTIETEISIIN, KIELIIN, TALOUTEEN, YHTEISKUNTAAN SEKÄ KULTUURIIN J A TIETOTEKNIIKKAAN LIITTYVIÄ TAITOJA OPITAAN KAIKILLA KOULUTUSTASOILLA. TAVOITTEENA ON HYVÄ PERUSSIVISTYS, JOKA TUKEE MYÖHEMPÄÄ OPPIMISTA JA KEHITTYMISTÄ. TÄRKEINTÄ ON OPPIA OPPIMAAN – UNOHTAMATTA OPPIMISEN ILOA. VERKKO-OPPIMINEN TUO OPISKELUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ.  0SAAMINEN ON SUOMELLE KRIITTINEN TEKIJÄ JA KASVUN EDELLYTYS.
 OAJ:LLA ON OLLUT KAMPANJA ” OPETTAJA – TULEVAISUUDEN TEKIJÄ”, JOKA ON OLLUT MINUSTA OPETTAJILLE TÄRKEÄ VIESTI JA TAVOITE, JOHON PYRITÄÄN.
OPETTAJANKOULUTUKSESSA ON MYÖS TÄRKEÄÄ YHTEISTYÖ JA HYVÄ VUOROVAIKUTUS OHJAAVIEN OPETTAJIEN JA TULEVAISUUDEN OPETTAJIEN, SIIS OPETTAJAKSI VALMISTUVIEN KANSSA. ON TÄRKEÄÄ KUUNNELLA, MITEN HE NÄKEVÄT MUUTOSTARPEET JA TULEVAISUUDEN OPETTAJUUDEN.
 SUOMEN OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN LIITTO, SOOL KIRJASI UUDET TAVOITTEET JULKAISUSSAAN ”TAVOITTEET OPETTAJANKOULUTUKSELLE VUOSIKSI 2013–2016.”  OLEN POIMINUT JOITAKIN AJATUKSIA KO. JULKAISUSTA:
-OPETTAJANKOULUTUKSEN ON KÄYTÄVÄ JATKUVAA VUOROPUHELUA OPISKELIJOIDEN JA YMPÄRÖIVÄN YHTEISKUNNAN VÄLILLÄ
-OPETTAJANKOULUTUKSESTA VALMISTUU TYÖELÄMÄÄN MONIOSAAJIA, JOTKA EIVÄT PELKÄÄ MUUTOSTA
-ELINIKÄISEN OPPIMISEN PERIAATTEET OPITAAN OPETTAJANKOULUTUKSESSA
-ERI OPETUSALOJEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ TULEE LISÄTÄ JO KOULUTUKSEN AIKANA
-TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUKSEN JA VÄLINEISTÖN ON OLTAVA AJANMUKAISTA OPETTAJANKOULUTUKSESSA
-OPETTAJANKOULUTUKSEN TULEE OLLA TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ TYÖELÄMÄN KANSSA
EM. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA LAADUKAS OPETTAJANKOULUTUS ONNISTUU, JOS OPETTAJANKOULUTUS NÄHDÄÄN TÄRKEÄNÄ ERI YLIOPISTOJEN STRATEGIOISSA JA SILLE TURVATAAN RIITTÄVÄT RESURSSIT MM. OPETUSHENKILÖSTÖN, SOPIVAN RYHMÄKOON JA OHJATUN OPETUSHARJOITTELUN OSALTA. OPETTAJANKOULUTUKSESSA ON OLTAVA TARJOLLA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSTA AJANTASAISELLA VÄLINEISTÖLLÄ TULEVILLE DIGINATIIVEILLE. OPETTAJANKOULUTTAJIEN ON PUOLESTAAN PIDETTÄVÄ TAITONSA AJAN TASALLA JA TUTKIVA OPETTAJA OSAA ETSIÄ AJANKOHTAISTA TIETOA JA TUOTTAA SITÄ ITSE. OPETTAJA TOIMII OMAN TYÖNSÄ ARVIOIJANA JA KEHITTÄJÄNÄ ERILAISISSA HANKKEISSA JA PROJEKTEISSA.  OPETTAJANKOULUTTAJA TOIMII MYÖS KANSALAISVAIKUTTAJANA JA TUKEE AKTIIVISTA KANSALAISUUTTA. HÄNEN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA MYÖS OMASTA JAKSAMISESTAAN MUUTOSTEN, ERILAISTEN KRIISIEN JA PAINEIDEN ALLA.
OPETTAJIEN JA OPETTAJANKOULUTTAJIEN TYÖ JA ARVOSTUS YHTEISKUNNASSA ON ERITYISEN TÄRKEÄ JA MERKITYKSELLINEN SUOMEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ!
SEURAAVAT OPETTAJANKOULUTTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSPÄIVÄT OVAT SIIS TURUSSA 30.7.–1.8.2014. OLETTE KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!
MUUTAMA KÄYTTÖSANA OPETELTAVAKSI TURKUUN TULIJALLE:KUMMOTTOS, SIMMOTTOS JA TÄMMÖTTÖS, TURUSSA EI SANOTA TUL TURKKUSE TAI TURUUS VAAN SANOTAAN TUL TURKKU JA KYL MÄÄKI TURUS.

ENNEN TURKUUN TULOA, TOTEAN NYT KUITENKIN, ETTÄ
”LOMA PÄÄLLE PUKKAA,
ETHÄN SIIS AIKAA HUKKAA!
RENNOSTI SE AIKA VIETÄ,
KULJE ILOISTA, AURINKOISTA TIETÄ.
HAUSKAA LOMAA!
 RITVA